Muxía

Parroquia (Sta. María)

Esta freguesía de 0.868465 km2, da antiga xurisdición de Muxía, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Arcebispado de Santiago.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)