Calo

Parroquia (San Xoán)

Esta freguesía de 6.8640505 km2, do antigo arciprestado de Soneira, da antiga xurisdición de Vimianzo e que actualmente forma parte do concello de Vimianzo, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)