O Castro

Parroquia (San Adrián)

Esta freguesía de 4.381095 km2, do antigo arciprestado de Soneira, parroquia acumulativa da antiga xurisdición de Soneira e que actualmente forma parte do concello de Zas, pertenceu, por señorío, a D. Joseph de Leis.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)