Gándara

Parroquia (Santa María)

Esta freguesía de 13.676732 km2, do antigo arciprestado de Soneira, da antiga xurisdición de Vimianzo e que actualmente forma parte do concello de Zas, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)