Muíño

Parroquia (San Tirso)

Esta freguesía de 13.338917 km2, da antiga xurisdición de Soneira, do antigo arciprestado de Céltigos e que actualmente forma parte do concello de Zas, pertenceu, por señorío, a Realengo, a D. Alonso Romero de Pazos.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)