Destacados xeográficos

2016-05-10

 

Menor e maior xurisdición por superficie:

  • A máis pequena, Muxía (civil), con 0.8684650 km2
  • A maior, Nemancos (relixiosa) con 472.5892260 km2

Menor e maior señorío por superficie:

  • A casa máis pequena, a de Don Joseph de Leis (civil) con 4.3810950 km2
  • A casa máis grande, Altamira (civil) con 534.6307315 km2

(Altamira tamén foi o señorío estudado con maior número de notarios vinculados ás súas xurisdicións).

No tocante a perfís parroquiais:

  • 68 freguesías pertenceron a unha xurisdición no ámbito civil e a un arcedianato no relixioso
  • 10 freguesías pertenceron a dúas xurisdicións no ámbito civil e a un arcedianato no relixioso