Camariñas

Xurisdición

Xeografía

Na xurisdición de Camariñas contemplamos unha superficie de 28.8884045 km2 repartida entre as seguintes 3 parroquias:
Camariñas (Núcleo urb.) (10.785213 km2), señorío de Condado de Altamira
Camelle (S. Pedro) (9.6487165 km2), señorío de Condado de Altamira
Ponte do Porto (S. Pedro) (8.454475 km2), señorío de Condado de Altamira

Sumario de notarios

Número de escribáns dos que se ten constancia nesta circunscrición, en cada século

s. XVI bloquiño verdebloquiño verde (2)
s. XVII bloquiño verde (1)
s. XVIII bloquiño verdebloquiño verde (2)
s. XIX bloquiño verdebloquiño verde (2)

Histórico de notarios

Por orde cronolóxica, as incidencias da actividade dos fedatarios vencellados a esta circunscrición
1579 actividade de Pedro Falcón
1599 actividade de Alonso de Mouço
1670 actividade de Juan Péres
1760 actividade de Juan López de Peñalta
1767 actividade de José Pérez de Moscoso
1789 actividade de José Pérez de Moscoso
1815 actividade de Pedro Manuel Canosa
1824 actividade de José Agramunt Oliver