Dumbría

Xurisdición

Xeografía

Na xurisdición de Dumbría contemplamos unha superficie de 81.1803860 km2 repartida entre as seguintes 5 parroquias:
Dumbría (Sta. Olalla) [cap.] (24.5970625 km2), señorío de Condado de Altamira
Ézaro (Sta Uxía) (11.674651 km2), señorío de Condado de Altamira
Olveira (S. Martiño) (24.3783285 km2), señorío de Condado de Altamira
Olveiroa (Santiago) (5.271306 km2), señorío de Condado de Altamira
Salgueiros (S. Mamede) (15.259038 km2), señorío de Condado de Altamira

Sumario de notarios

Número de escribáns dos que se ten constancia nesta circunscrición, en cada século

s. XVIII bloquiño verdebloquiño verde (2)
s. XIX bloquiño verde (1)

Histórico de notarios

Por orde cronolóxica, as incidencias da actividade dos fedatarios vencellados a esta circunscrición
1763 actividade de José Antonio Pazos
1764 actividade de Andrés Antonio Pazos y Oreiro
1796 actividade de Roque Antonio Pazos Oreiro
1823 actividade de Roque Antonio Pazos Oreiro