Morquintián e Bardullas

Xurisdición

Xeografía

Na xurisdición de Morquintián e Bardullas contemplamos unha superficie de 21.2016430 km2 repartida entre as seguintes 2 parroquias:
Bardullas (S. Xoan) (4.8184175 km2), señorío de Condado de Altamira
Morquintián (Sta. María) (16.3832255 km2), señorío de Condado de Altamira

Sumario de notarios

Número de escribáns dos que se ten constancia nesta circunscrición, en cada século

s. XVI bloquiño verdebloquiño verde (2)

Histórico de notarios

Por orde cronolóxica, as incidencias da actividade dos fedatarios vencellados a esta circunscrición
1566 actividade de Juan Mançans
1599 actividade de Rodrigo González de Lamas