Muros

Xurisdición

Sumario de notarios

Número de escribáns dos que se ten constancia nesta circunscrición, en cada século

s. XVI bloquiño verde (1)
s. XVIII bloquiño verde (1)

Histórico de notarios

Por orde cronolóxica, as incidencias da actividade dos fedatarios vencellados a esta circunscrición
1544 actividade de Gregorio Pose
1736 actividade de Bartolomé López Vaamonde
1776 actividade de Bartolomé López Vaamonde