Mens

Xurisdición

Xeografía

Na xurisdición de Mens contemplamos unha superficie de 22.8261410 km2 repartida entre as seguintes 2 parroquias:
Cesullas (San Estevo) (16.7511805 km2), señorío de Condado de Altamira
Cundíns (San Paio) (6.0749605 km2), señorío de Condado de Altamira

Sumario de notarios

Número de escribáns dos que se ten constancia nesta circunscrición, en cada século

s. XVIII bloquiño verdebloquiño verde (2)

Histórico de notarios

Por orde cronolóxica, as incidencias da actividade dos fedatarios vencellados a esta circunscrición
1755 actividade de José Antonio Pose
1796 actividade de Francisco Antonio Ardeleiros Romero de Leis