Malpica

Sumario de notarios

Número de escribáns dos que se ten constancia nesta circunscrición, en cada século

s. XVIII bloquiño verde (1)

Histórico de notarios

Por orde cronolóxica, as incidencias da actividade dos fedatarios vencellados a esta circunscrición
1709 actividade de Andrés Varela Domato