Moraime e Buxantes

Xurisdición

Descrición

 O responsable administrativo desta xurisdición Moraime-Buxantes era o prior, e por riba del estaba a Orde de San Bieito. O prior de Moraime tiña autorización da súa orde para nomear os escribáns, o mesmo que o alcalde ou xustiza de Moraime. O prior era relixioso, mais neste sentido operaba como se fose seglar a efectos da designación das persoas da súa confianza.

 Buxantes, no actual concello de Dumbría, é unha parroquia que estaba adscrita a Moraime (hoxe en día do municipio de Muxía). Buxantes non estaba no couto de aldeas de Moraime, mais si baixo a responsabilidade desta última.

Xeografía

Na xurisdición de Moraime e Buxantes contemplamos unha superficie de 48.4862175 km2 repartida entre as seguintes 2 parroquias:
Buxantes (S. Pedro) (27.540759 km2), señorío de Orde de San Bieito
Moraime (S. Xiao) (20.9454585 km2), señorío de Orde de San Bieito

Sumario de notarios

Número de escribáns dos que se ten constancia nesta circunscrición, en cada século

s. XVI bloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verde (5)
s. XVII bloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verde (9)
s. XVIII bloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verde (9)
s. XIX bloquiño verdebloquiño verdebloquiño verdebloquiño verde (4)

Histórico de notarios

Por orde cronolóxica, as incidencias da actividade dos fedatarios vencellados a esta circunscrición
1515 actividade de Gregorio Arias de Camporredondo
1534 actividade de Gregorio Arias de Camporredondo
1544 actividade de Juan Mançans
1549 actividade de Juan Mançans
1561 actividade de Juan Mançans
1562 actividade de Pedro Martínez Correa
1562 actividade de Fernando de Castro
1564 actividade de Juan Mançans
1568 actividade de Pedro Martínez Correa
1570 actividade de Pedro Gregorio de Belorado
1570 actividade de Juan Dalcoçe
1582 actividade de Pedro Martínez Correa
1591 actividade de Pedro Martínez Correa
1593 actividade de Pedro Martínez Correa
1604 actividade de Alverte Damarelle
1604 actividade de Jhoam Vázquez de Bamonde
1606 actividade de Pedro Martínez Correa
1622 actividade de Bartolomé Rodríguez de Aguiar
1626 actividade de Bartolomé Rodríguez de Aguiar
1649 actividade de Juan Fariña de Aguiar
1657 actividade de Rodrigo de Luaces
1658 actividade de Cristóbal de Pazos
1660 actividade de Juan de Liñares
1660 actividade de Juan Fariña de Aguiar
1660 actividade de Juan Fariña de Aguiar
1661 actividade de Alberto Canosa Soneira
1662 actividade de Martín de Paços y Buela
1662 actividade de Cristóbal de Pazos
1682 actividade de Alberto Canosa Soneira
1685 actividade de Juan Fariña de Aguiar
1685 actividade de Juan Fariña de Aguiar
1687 actividade de Rodrigo de Luaces
1696 actividade de Juan Fariña de Aguiar
1696 actividade de Cristóbal de Pazos
1697 actividade de Bartolomé Rodríguez de Aguiar
1699 actividade de Andrés Díaz de Mata
1704 actividade de Martín do Allo de Leis
1707 actividade de Juan de Liñares
1710 actividade de Ygnacio Seijo y Andrade
1716 actividade de Ygnacio Seijo y Andrade
1734 actividade de Andrés Díaz de Mata
1740 actividade de Bartolomé Rodríguez de Aguiar
1741 actividade de Ygnacio Seijo y Andrade
1751 actividade de Gregorio de Ruybal
1755 actividade de José Antonio Pose
1765 actividade de Cristóbal de Pazos Bermúdez
1774 actividade de Joseph Antonio Muyño
1784 actividade de Manuel Quinteiro de Sotto
1793 actividade de Antonio González Guerra de Seijas
1801 actividade de Andrés de Leyra y Castro
1806 actividade de Claudio Estévez Bermúdez de Castro
1812 actividade de Cristóbal de Pazos Bermúdez
1822 actividade de Antonio González Guerra de Seijas
1830 actividade de Andrés de Leyra y Castro